(laatst bijgewerkt 11 februari 2019)

Clubreglement MCC Baarle-Nassau-Hertog

 1. Een ieder die van circuit ’t Stort gebruik wil maken, dient een geldige KNMV Basis Sportlicentie of KNMV startbewijs te hebben.

  Club lidmaatschap per jaar:
Per 1 januari jonger dan 10 jaar       € 45,00
11 t/m 15 jaar€ 60,00
16 jaar en ouder€ 90,00
Niet rijdende leden€ 15,00
 • Na 1 augustus kan men voor de rest van het jaar lid worden voor half geld. Het inschrijfformulier lidmaatschap (zie website www.mcc-baarle-nassau.nl) kun je ingevuld mailen naar info@mcc-baarle-nassau.nl of sturen naar Els Schrauwen, Zandweide 32, 4882 BC te Zundert. Een club lidmaatschap is ook verkrijgbaar op het circuit of bij een van de bestuursleden.

  Het lidmaatschap kan worden overgemaakt op:
ÏBAN    NL 93 RABO 010.38.40.664 
BICRABONL 2U

Trainingspas

 • Een KNMV Basis Sportlicentie dien je zelf aan te vragen bij www.KNMV.nl/motorsport. Graag bij je aanvraag via de KNMV vermelden dat je lid bent via MCC Baarle-Nassau-Hertog.
 • Deelname aan clubwedstrijden is alleen toegestaan met een KNMV licentie.
 • Elk lid dient zich aan de voorgeschreven trainingstijden te houden.
Trainingstijden               Woensdag      16.00 uur tot 18.59 uur 
 Zaterdag14.00 uur tot 16.30 uur 
 Zondag14.00 uur tot 16.30 uur 
Kosten training niet leden t/m 10 jaar € 7,00
  11 jaar t/m 15 jaar € 10,00
  16 jaar en ouder € 15,00
 • Na het betreden van het circuit meldt men zich in de kantine voor deelname aan de trainingen. Wanneer man als laatste het circuit verlaat, dient men de poort van het circuit af te sluiten. Het circuit ’t Stort is gesloten van 1 november tot 1 maart.
 • Sleutels tot toegang van het circuit worden alleen aan clubleden ter beschikking gesteld tegen een borgsom van € 5,00.
 • Ieder lid kan door het bestuur verplicht worden gesteld zich beschikbaar te stellen voor werkzaamheden voor of na de districtscross.
 • Tijdens trainingen of clubwedstrijden is crosskledij volgens KNMV normen verplicht. Ook dient de motor zich in goede conditie te bevinden. Bij geconstateerde gebreken kan men van deelname uitgesloten worden. Denk aan uw geluid!
 • Ga nooit alleen trainen. Zorg altijd dat er nog iemand aanwezig is die in geval van nood voor hulp kan zorgen.
 • Deponeer afval in de geplaatste afvalbakken. Per 1 januari 2001 is een milieumat verplicht. Deze is te verkrijgen via de club.
 • Op de openbare weg en in het rennerskwartier mag niet met de crossmotor gereden worden. Parkeren mag op de parking van het circuit of aan één kant van de weg.

Clubwedstrijden

50 cc   8 minuten
65 cc kleine en grote wielen    10 minuten 
85 cc kleine en grote wielen10 minuten 
MX2 liefhebbers12 minuten
MX1-3 liefhebbers12 minuten 
Super A klasse MX 1-2-315 minuten zie *)
Super B klasse MX 1-2-3 15 minuten zie **) 
 1. *) junioren VLM en vanaf senioren MON/KNMV
  **) starbewijshouders 16 jaar e.o. t/m junioren, MON/KNMV en nieuwelingen VLM)

  De wedstrijdleiding bepaalt de klasseindeling. De 1e clubwedstijd wordt de startopstelling van de 1e manche bepaald door loting, de 2e manche geldt de uitslag van de 1e manche. Bij de volgende clubwedstrijden wordt de 1e manche gestart volgens de uitslag van het clubkampioenschap.
 2. Inschrijven voor een clubwedstrijd vanaf 14.30 uur op het circuit. Aanvang training tijdens de clubwedstrijden vanaf 15.00 uur. Aanvang wedstrijden vanaf 17.30 uur.
 3. Alle rijders zijn verplicht voor een andere klasse te vlaggen, door hem/haar zelf of door een hem/haar aangewezen persoon. Elke clubwedstrijd moet minimaal 6 vlaggers tellen, 16 jaar of ouder. Zijn deze niet aanwezig, dan wordt er niet gestart. Wilt u zeker zijn van deelname, zorg dan zelf voor een baancommissaris.
 4. Puntentelling:
  1) de punten worden aan de rijders (clubleden) toegekend na afvlaggen;
  2) de puntentelling is 30-27-25-23-21-19-17-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1;
  3) de winnaar is de rijder met het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste manche beslissend;
  4) alleen clubleden komen in aanmerking voor de puntentelling;
  5) alle clubwedstrijden tellen mee voor het clubkampioenschap;
  6) na afloop van het seizoen vindt de prijsuitreiking voor het clubkampioenschap plaats.
 5. Inschrijfgeld
Leden t/m 15 jaar    € 5,00 per clubwedstrijd (niet leden t/m 15 jaar € 10,00)
16 jaar en ouder € 7,00 per clubwedstrijd (niet leden 16 jaar en ouder € 20,00)
 1. Wedstrijddag: Doorgang wedstrijd? Kijk vanaf 13.00 uur op www.mcc-baarle-nassau.nl of op onze Facebookpagina.
 2. Na elke clubwedstrijd op woensdag is het circuit op zaterdag gesloten. Bij wisselende weersomstandigheden kan dit wijzigen naar de zondag. Deze info is de vinden via de website of Facebook.
 3. Als de shovel (graafmachine) op het circuit is mag men het circuit niet betreden.
 4. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat overeenkomstig de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zowel voor rijders als toeschouwers.
 5. Iedere deelnemer ondertekent bij inschrijving tevens een verklaring, waarin hij het circuit accepteert zoals het is en de vereniging vrijwaart van elke aansprakelijkheid die de wettelijke aansprakelijkheid te boven gaat. Gebreken aan het circuit dienen na de training bij het bestuur gemeld te worden.
 6. Voor startbewijshouders vervalt de PO-verzekering bij trainingen.

Contact

Secretariaat:

Heb je vragen over MCC Baarle-Nassau-Hertog dan kun je contact opnemen met het secretariaat
Jenny Jochems
GSM: 06-43676566
Email: info@mcc-baarle-nassau.nl

Adres Motor Cross Terrein:NIEUWE STRUMPTSEBAAN
5113 BZ  ULICOTEN (NL)

Webmaster:Email: webmaster@mcc-baarle-nassau.nl

Sponsoren

Blijf ook op de hoogte via onze social media kanalen!