(laatst bijgewerkt 5 november 2023)

Clubreglement MCC Baarle-Nassau-Hertog

 1. Een ieder die van circuit ’t Stort gebruik wil maken, dient een geldige KNMV Basis Sportlicentie of KNMV cross startbewijs te hebben.

  Club lidmaatschap per jaar m.i.v. 01-01-2024:
 50cc, 65cc KW, 65cc GW, 85cc KW, 85cc GW€ 75,00 per jaar
Alle overige klassen€ 100,00 per jaar
 • Na 1 augustus kan men voor de rest van het jaar lid worden voor half geld. Het inschrijfformulier lidmaatschap (zie website www.mcc-baarle-nassau.nl) kun je ingevuld mailen naar info@mcc-baarle-nassau.nl of sturen naar Jenny Jochems, Vervul 18, 4891 SW te Rijsbergen. Een club lidmaatschap is ook verkrijgbaar op het circuit.
  Het lidmaatschap kan worden overgemaakt op:
ÏBAN    NL 93 RABO 010.38.40.664 
BICRABONL 2U

Trainingspas

 • Een KNMV Basis Sportlicentie dien je zelf aan te vragen bij www.KNMV.nl/motorsport. Graag bij je aanvraag via de KNMV vermelden dat je lid bent via MCC Baarle-Nassau-Hertog (accountnummer 274463)
 • Deelname aan clubwedstrijden is alleen toegestaan met een KNMV basissportlicentie/cross licentie.
 • Elk lid dient zich aan de voorgeschreven trainingstijden te houden.
Trainingstijden               Woensdag      16.00 uur tot 20.00 uur
 Zondag13.00 uur tot 17.00 uur
Kosten training niet leden50cc, 65cc KW/GW 85cc KW/GW€ 10,00
 Alle overige klassen€ 20,00
 • Na het betreden van het circuit meldt men zich in de kantine voor deelname aan de trainingen. Wanneer men als laatste het circuit verlaat, dient men de poort van het circuit af te sluiten. Het circuit ’t Stort is gesloten van 1 november tot 1 maart.
 • Ieder lid kan door het bestuur verplicht worden gesteld zich beschikbaar te stellen voor werkzaamheden voor of na de districtscross.
 • Tijdens trainingen of clubwedstrijden is crosskledij volgens KNMV normen verplicht. Ook dient de motor zich in goede conditie te bevinden. Bij geconstateerde gebreken kan men van deelname uitgesloten worden. Denk aan uw geluid!
 • Ga nooit alleen trainen. Zorg altijd dat er nog iemand aanwezig is die in geval van nood voor hulp kan zorgen.
 • Deponeer afval in de geplaatste afvalbakken. Per 1 januari 2001 is een milieu mat verplicht.
 • Op de openbare weg en in het rennerskwartier mag niet met de crossmotor gereden worden. Parkeren mag op de parking van het circuit of aan één kant van de weg.

Clubwedstrijden

A) 50 cc   8 minuten (10 minuten samen met 65cc)
B) 65 cc kleine wielen
C) 65 cc grote wielen
10 minuten 
D) 85 cc kleine wielen
E) 85 cc grote wielen
10 minuten 
F) Liefhebbers 125cc t/m 250cc (2 en 4 takt)
G) Liefhebbers 251cc en hoger (2 en 4 takt)
12 minuten
H) Veteranen 50- (49 jaar en jonger)
I) Veteranen 50+ (50 jaar en ouder)
12 minuten 
J) Supers A 125cc t/m 250cc (2 en 4 takt)
K) Supers B 251cc en hoger (2 en 4 takt)
Supers A en B zijn startbewijshouders
15 minuten
 1. De wedstrijdleiding bepaalt de klasseindeling. De 1e clubwedstijd wordt de startopstelling van de 1e manche bepaald door loting, de 2e manche geldt de uitslag van de 1e manche. Bij de volgende clubwedstrijden wordt de 1e manche gestart volgens de uitslag van het clubkampioenschap.
 2. Inschrijven voor een clubwedstrijd gebeurt VOORAF: stuur een whatsapp bericht naar 06-19837100 of een email naar info@mcc-baarle-nassau-nl. Aanvang training tijdens de clubwedstrijden vanaf 16.00 uur. Aanvang wedstrijden vanaf 17.30-17.45 uur.
 3. Alle rijders zijn verplicht voor een andere klasse te vlaggen, door hem/haar zelf of door een hem/haar aangewezen persoon. Elke clubwedstrijd moet minimaal 6 vlaggers tellen, 16 jaar of ouder. Zijn deze niet aanwezig, dan wordt er niet gestart. Wilt u zeker zijn van deelname, zorg dan zelf voor een baancommissaris.
 4. Puntentelling clubwedstrijden voor clubleden:
  1) de punten worden aan de rijders (clubleden) toegekend na afvlaggen;
  2) de puntentelling is 30-27-25-23-21-19-17-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1;
  3) de winnaar is de rijder met het hoogste aantal punten. Bij gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste manche beslissend;
  4) alleen clubleden komen in aanmerking voor de puntentelling;
  5) alle clubwedstrijden tellen mee voor het clubkampioenschap;
  6) na afloop van het seizoen vindt de prijsuitreiking voor het clubkampioenschap plaats.
 5. Wedstrijddag: Doorgang wedstrijd? Kijk vanaf 13.00 uur op www.mcc-baarle-nassau.nl of op onze Facebookpagina of Instagram.
 6. Als de shovel (graafmachine) op het circuit is mag men het circuit niet betreden.
 7. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat overeenkomstig de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zowel voor rijders als toeschouwers.
 8. Iedere deelnemer verklaart bij inschrijving, dat hij/zij het circuit accepteert zoals het is en de vereniging vrijwaart van elke aansprakelijkheid die de wettelijke aansprakelijkheid te boven gaat. Gebreken aan het circuit dienen na de training bij het bestuur gemeld te worden.
 9. Inschrijfgeld
50cc, 65cc KW, 65cc GW, 85cc KW, 85cc GW€ 5,00 per clubwedstrijd (niet leden € 10,00)
Alle overige klassen € 10,00 per clubwedstrijd (niet leden € 20,00)

Contact

Secretariaat:

Heb je vragen over MCC Baarle-Nassau-Hertog dan kun je contact opnemen met het secretariaat
Jenny Jochems
GSM: 06-19837100
Email: info@mcc-baarle-nassau.nl

Adres Motor Cross Terrein: NIEUWE STRUMPTSEBAAN
5113 BZ  ULICOTEN (NL)

Webmaster:Email: webmaster@mcc-baarle-nassau.nl

Sponsoren

Blijf ook op de hoogte via onze social media kanalen!